Menu balk
Twitter wiekens ongediertebestrijding
Facebook wiekens ongediertebestrijding
Ongediertebestrijding Linkedin
Logo Wiekens Ongedierte Bestrijding
Sidebar right
Menu balk
Zij balk left
Bottom green
[ Mollenbestrijding ] [ Zilvervisjes ] [ Spinnenbestrijding ] [ Rattenbestrijding ] [ Muizenbestrijding ] [ Mierenbestrijding ] [ Steenmarters ] [ Houtwormbestrijding ] [ Vliegen / muggenbestrijding ] [ Vlooienbestrijding ]
Mierenbestrijding
Wiekens Ongedierte Bestrijding logo
Bottom green
Linkedin
Twitter wiekens ongediertebestrijding
Facebook wiekens ongediertebestrijding
Wet en regelgeving ongediertebestrijding in HACCP en kwaliteitssystemen.

Het is zeer belangrijk voor de voedingsmiddelen industrie om een bestrijder te hebben die HACCP gecertificeerd is.

Wij van Wiekens ongediertebestrijding voldoen aan de wettelijke eis van basishygiëne instructie in levensmiddelenbedrijven uit de EG Verordening 852/2005, Bijlage II, hoofdstuk XII artikel 1.

Wet en regelgeving ongediertebestrijding in HACCP en kwaliteitssystemen.

Het is zeer belangrijk voor de voedingsmiddelen industrie om een bestrijder te hebben die HACCP gecertificeerd is.

Wij van Wiekens ongediertebestrijding voldoen aan de wettelijke eis van basishygiëne instructie in levensmiddelenbedrijven uit de EG Verordening 852/2005, Bijlage II, hoofdstuk XII artikel 1.
HACCP gecertificeerd
Naast de wetgeving waarin regels vastgesteld staan voor preventie en bestrijding van plaagdieren, zijn er ook nog diverse hygiënecodes. Hierbij kun je denken aan codes voor AIB, BRC, IFS of HACCP. Hierin kent elke code weer zijn eigen normering. Met deze kwaliteitsnormen tracht men de risico’s bij een productieproces in kaart te brengen. Plaagdieren/ongedierten worden vaak als een groot risico gezien in deze processen en staan daarom hoog in de lijst beschreven als risicofactor die het proces kan schaden en waardoor kwaliteit van producten in gevaar kan komen of kunnen verminderen.

Een ongediertebestrijder kan worden gezien als een potentieel risico bij een productieproces, zeker wanneer deze niet weet hoe om te gaan met bepaalde richtlijnen zoals het HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Point ).

De wetgeving vereist dat iedereen die in een levensmiddelenbedrijf werkt is geïnstrueerd over minimaal de basisvoorwaarden van deze wet- en regelgeving. Ook moet hij of zij zijn getoetst middels een examen op zijn of haar kennis van deze wet en regelgeving.

Op deze manier voorkomt u in uw bedrijf (kruis)besmetting of andere risico's en geeft u naar uw klanten een positief signaal af indien u uw bedrijf op plaagdieren laat controleren door een bestrijdingsbedrijf dat voorzien is van het certificaat Wet en regelgeving ongediertebestrijding in HACCP en kwaliteitssystemen.

Deze certificering is geldig voor de gehele distributieketen, van grootkeukens, bakkerijen en slagerijen tot horeca, transportbedrijven en koelhuizen, die verplicht zijn om te voldoen aan de wettelijke normen voor hygiëne en voedselveiligheid.

U mag van ons verwachten dat wij alles op gebied van plaagdieren bij u in kaart brengen en dat wij ons uiterste best doen om er voor te zorgen dat plaagdieren bij u geen kans krijgen om schade toe te brengen aan uw producten of de kwaliteit er van te verminderen of aan te tasten.
Wij geven daarbij de nodige aanwijzingen en tips waar u als bedrijf op in kunt springen qua weringsmaatregelen en welke wi daarvan voor u uit kunnen voeren.
Alles vind u overigens terug in ons digitaal logboek.