Menu balk
Twitter wiekens ongediertebestrijding
Facebook wiekens ongediertebestrijding
Ongediertebestrijding Linkedin
Logo Wiekens Ongedierte Bestrijding
Sidebar right
Menu balk
Zij balk left
Bottom green
[ Mollenbestrijding ] [ Zilvervisjes ] [ Spinnenbestrijding ] [ Rattenbestrijding ] [ Muizenbestrijding ] [ Mierenbestrijding ] [ Steenmarters ] [ Houtwormbestrijding ] [ Vliegen / muggenbestrijding ] [ Vlooienbestrijding ]
Mierenbestrijding
Wiekens Ongedierte Bestrijding logo
Bottom green
Linkedin
Twitter wiekens ongediertebestrijding
Facebook wiekens ongediertebestrijding

Vliegen bestrijding.

De kamervlieg en de kleine kamervlieg zijn de soorten vliegen die je hier binnenshuis het meest aantreft.
De kamervlieg die ook wel de huisvlieg wordt genoemd heeft een lengte van zo'n 7 tot 8mm. Verder heeft de kamervlieg een grijs kleurige thorax (borststuk) met 4 zwarte strepen en een achterlijf dat aan de basis geel is (bij de wijfjes van de kamervliegen is dit minder). De kleine kamervlieg is slanker en heeft een lengte van zo'n 5 tot 7mm en een bruine thorax (borststuk) en een achterlijf met drie gele ringen en driehoekige rugvlakken. Beide vliegensoorten zijn alleseters en eten dus ook vrijwel alles. De kleine kamervliegen komen veel voor op o.a. mest, afval, dode dieren en ook zeker op voedingsmiddelen komen ze af.

Alle vliegensoorten ondergaan een volledige gedaanteverwisseling (metamorfose). Dit wil zeggen dat deze insecten 4 levensstadia doorlopen tijdens hun ontwikkeling tot van ei tot de volwassen vlieg Deze stadia is als volgt: ei, larve, pop en imago (volwassen vlieg).
Muggen
Info. middel dat we gebruiken voor de bestrijding.


Werkzame stof: Cyfluthrin
Gehalte: 50 g/l
Toelating: 9701 N
Aard van het preparaat: suspensie concentraat
Giftigheid:
N = milieugevaarlijk
Xi = Irriterend
Info. middel dat we gebruiken voor de bestrijding


Werkzame stof: Bendiocarb
Gehalte: 80%
Toelating: 13205 N
Aard van het preparaat: waterverdunbaar poeder
Giftigheid
N = milieugevaarlijk
T = vergiftig
Het wijfje van de kamervlieg legt ongeveer 600 tot 2000 eitjes die 1mm. lang zijn in kleinere series van 100 tot 150
eitjes. Het wijfje van de kleine kamervlieg legt 200 tot 600 eitjes in kleine groepjes van 30 tot 70 eitjes per keer.
De eitjes van deze vliegen worden gelegd op allerlei soorten rottend materiaal zoals uitwerpselen of afval. Na 1 tot 3 dagen komt de larve uit het eitje en deze begint zich te voeden met het rottend materiaal, waarna zij zich na ongeveer 1 week begint te verpoppen. Het popstadium duurt bij de kamervlieg 3 tot 8 dagen en bij de kleine kamervlieg 10-30 dagen. De mannetjes sterven kort na de paring, de wijfjes leven dan nog 2 tot 3 maanden.

Naast het feit dat deze vliegen zeer hinderlijk kunnen zijn, kunnen ze ook beruchte ziektes verspreiden. Aan hun poten, monddelen en haren, als ook via de uitwerpselen, nemen ze allerlei ziekteverwekkende bacteriën en virussen mee, die een gevaar kunnen opleveren voor mens en huisdier.

Veel vliegenoverlast is te minimaliseren door de juiste weringsmaatregelen te treffen zoals bijvoorbeeld:

-   Het afval tijdig en geregeld verwijderen.
-   Afvalemmers en afvalcontainers gebruiken en goed afsluiten.
-   Op boerderijen dient mest zo spoedig mogelijkafgevoerd worden en moet men de mestgoten en stalvloeren schoonhouden.
-   Ook dienen mestputten geregeld leeggehaald te worden.
-   Voedingsmiddelen en grondstoffen niet onafgedekt laten staan.
-   Waar mogelijk vliegengaas aanbrengen, horren lintgordijnen of flapdeuren plaatsen.

Er bestaan veel verschillende manieren om vliegen te bestrijden o.a; vliegenstrips, elektrische vliegendoders, vliegenvallen voor binnen of buiten, behandeling van rustplaatsen van vliegen met daarvoor toegelaten biociden en behandeling van mest ter bestrijding van maden.
Wij hebben hiervoor geschikte apparatuur zoals een ruimtevernevelaar en een drukspuit.
Middels deze apparatuur kunnen wij een behandeling uitvoeren met de daarvoor toegelaten middelen.

Andere soorten vliegen waarmee wij u kunnen helpen zijn muggen, motmug, dansmug, grasvlieg, herfstvlieg, klustervlieg, latrinevlieg, enz....
Enkele van deze soorten komen ook geregeld voor wanneer u water onder de vloer of kruipruimte heeft staan. Mocht dit het geval zijn, dan kunnen wij u zelfs helpen met het afzuigen van dit water. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat er waarschijnlijk een lekkage zit. Anders zou het water daar niet kunnen komen.
Wanneer wij een lekkage aantreffen, melden wij dit uiteraard aan u.

De kosten voor een inspectie bedragen €85,- welke in mindering worden gebracht op de bestrijding.

Muggen bestrijding.

Muggenbestrijding
Vlieg op bloem
vlieg in huis
Ongediertebestrijding Linkedin
Twitter wiekens ongediertebestrijding
Facebook wiekens ongediertebestrijding