Wiekens ongediertebestrijding logo
  • Mierenbestrijding
Integrated Pest Management
IPM rattenbeheersing volgens het KPMB

Informatie over IPM ( Integrated Pest Management ).


Integrated Pest Management ( letterlijke vertaling: geïntegreerd plaagdierbeheer ) is de term voor een plaagdierbeheerconcept dat in de jaren '70 van de vorige eeuw werd geïntroduceerd binnen de gewasbescherming.

Binnen dit concept is, in tegenstelling tot de traditionele bestrijding, het begrijpen van het gehele ecosysteem waarbinnen de betreffende plaagdieren aanwezig zijn van groot belang.

Omdat binnen de gewasbescherming niet elke populatiedichtheid van een schadelijke soort economische consequenties heeft, is als beslissingsniveau voor het uitvoeren van bestrijdingsmaatregelen de 'Economic Injury Level' (EIL) geïntroduceerd. Dit is gedefinieerd als de kleinste populatiedichtheid waarbij economische schade veroorzaakt wordt.
Pas als dit niveau wordt bereikt of benaderd, worden bestrijdingsmaatregelen getroffen. Gebeurt dit eerder, dan treedt financiële schade op door onnodig gebruik van bestrijdingsmethoden.
Gebeurt dit later, dan treedt financiële schade op door verlies van gewassen of de mogelijkheid ze voor de optimale prijs te verkopen.

Als gediplomeerd plaagdierbestrijdings bedrijf dient men extra gecertificeerd te zijn voor het buiten mogen gebruiken van anticoagulanten. Hier zijn zeer strenge regels aan verbonden. Middels deze certificering wordt er op toegezien en gehandhaafd dat deze bedrijven zich hier tot in de puntjes aan houden.
Momenteel (December 2020) is slechts 28% van alle professionele plaagdierbeheersingsbedrijven in het bezit van deze certificering.

Wij van Wiekens ongedierte bestrijding zijn hiervoor gecertificeerd volgens het KPMB IPM Rattenbeheersing om gebouwen en voedselopslagplaatsen versie 4.0. Dit ook als vereist voor o.a. het keurmerk beter leven.
Wij staan gecertificeerd onder certificaatnummer SJ 2267857

Inmiddels zijn we zelfs reeds gediplomeerd voor het CIK (Certificering IPM Knaagdierbeheersing) voor binnen. Dit ius volledig op basis van HIK (Handboek IPM Knaagdierbeheersing).

U vind op deze pagina de copie van de certificaat van deze opleiding. Deze certificering voor binnen zal in 2023 in gaan. Ook vind u hier onze certificaat van de TÚV dat we gecertificeerd zijn voor buitengebruik anticoagulantia.
IPM certificaat
IPM certificaat 2023
IPM Ongediertebestrijding
Vanuit de gewasbescherming is Integrated Pest Management ( IPM ) geïmplementeerd in andere gebieden van plaagbeheer, zoals bij graszoden, in het stedelijk gebied en in stallen. Het overzetten van het concept vanuit de gewasbescherming naar bestrijding rondom en binnen gebouwen gaat echter niet zonder aanpassingen binnen het concept.
De EIL, bijvoorbeeld, is in veel situaties niet van toepassing en het beslissingsniveau voor bestrijding is vaak van subjectieve aard. De overeenkomst die blijft bestaan met de situatie in de gewasbescherming is het belang van het begrijpen van het hele ecosysteem waarbinnen de betreffende plaagdieren aanwezig zijn.

Voor beheer volgens IPM is ecologisch begrip dus essentieel. Onder ecologie wordt de studie van de relatie van organismen tussen elkaar en diens omgeving verstaan.
Dit begrip staat centraal: zonder ecologische kennis van de soort in kwestie is het opstellen van duurzaam plaagdierenbeheer niet mogelijk. En het opzetten en uitvoeren van duurzaam plaagdierbeheer is nu juist het doel van Integrated Pest Management.
Bestrijders IPM
Duurzaam beheer kan niet zonder preventieve materialen. Dit neemt uiteraard niet weg dat curatieve maatregelen ook essentieel kunnen zijn om een aanwezige populatie duurzaam te beheren. Het gebruik van biociden kan onder deze maatregelen vallen, als deze op de juiste manier worden toegepast en binnen het IPM-concept vallen.

Duurzaam houdt ook in dat Integrated Pest Management een continu proces is en constante aandacht vereist. IPM kan daarom worden gedefinieerd als.

'De implementatie van de juiste, duurzame populatiebeheermaatregelen, gebaseerd op een vooraf bepaalde drempelwaarde en de biologie en leefwijze van de betreffende organismen en hun relatie met de omgeving'.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat zowel het proces om tot een duurzame bestrijdingsplan te komen, als de uitvoering van de in het plan opgestelde maatregelen onder IPM vallen.
IPM 2020

Wiekens Ongedierte Bestrijding voldoet geheel aan de eisen comfort het IPM.
Wij kunnen u op alle vlakken binnen het IPM informatie en adviezen geven over het voorkomen van plaagdieren en eventueel deze onder controle te houden.

Naast de IPM methode staat discretie, flexibiliteit en het meedenken en samenwerken met de klant bij ons hoog in het vaandel waarbij het persoonlijke en betrouwbare advies wordt gegeven tegen een reële prijs en waarbij de gemaakte afspraken door ons op papier worden gezet voor beide partijen en worden nagekomen.
Wij komen ook buiten de normale werktijden en in het weekend bij u langs om u maximaal van dienst te kunnen zijn.

Enkele foto's van of over IPM.

Tags.....
IPM Haren , IPM Groningen , IPM Stadskanaal , IPM Veendam , IPM Oldambt , IPM Hoogezand , IPM Hoogeveen , IPM Assen , IPM Winschoten , IPM Zuidbroek , IPM Delfzijl , IPM Wildervank , IPM Alteveer , IPM Ter apel , IPM Grijpskerk , IPM Slochteren , IPM Paterswolde , IPM Pekela , IPM Vriescheloo , IPM Roden, IPM Bedum.
Copyright © 2014-2021, Wiekens OngedierteBestrijding · All Rights reserved · E-Mail: info@w-o-b.nl KvK nr. 73548162 Btw nr. NL859571130B01

Wiekens Ongediertebestrijding
Aangesloten bij Bestrijdingstechnicus dierplagen
Aangesloten bij Platform Plaagdierbeheersing Nederland
Aangesloten bij meldpunt ongedierte.
VCA gecertificeerd
Aangesloten bij Ongediertebestrijden.
EVM gediplomeerd
KPMB IPM rattenbeheersing